Sommeren 2013 la vi ut 20 meter flytebrygge i Gullvika, som er tenkt til utfartsted for våre medlemmer og andre tilreisende.