Sommeren 2013 la vi ut 20 meter flytebrygge i Gullvika, som er tenkt til utfartsted for våre medlemmer og andre tilreisende.

 

Kontaktpersoner:    
Harald Strøm TLF: 41 57 53 45
VBSF - Kontor TLF: 41 56 82 34