Vi har en rekke komiteer og tillitsvalgte.

Huskomite:


Arrangementskomité:


Valgkomite:


 •  Svein Elstad
  TLF: 928 28 929
 •  Johannes Klausen
 •  Per Odd Krystad
  TLF: 913 80 103
 •  Knut Valle
 •  Magne Pettersen
  TLF: 97 58 65 70
 •  Roar Bårsen
  TLF: 917 66 083
 
 •  Arill Eilertsen
  TLF: 93 62 50 00
 

 


Huskomite; har ansvar for det praktiske ettersyn og vedlikehold av vårt klubbhus.

Arrangementkomite; sørger for aktiviteter i båtforeningen, se vår nettside VM i skreifiske

Valgkomite; sørger for gode forslag til de aktuelle verv.