MARINEPOLLEN BÅTHAVN FRA 1.OKTOBER 2013


 

Navn:


Periode:


Pris:


1:  LANGTIDSLEIE/LONG-TERM RENT     500.- pr.mnd. + strøm
2:  SOMMERLEIE/ SUMMER RENT  15.05 - 15.09   800.- pr.mnd. + strøm
3:  MÅNEDSLEIE FISKESJARK  01.01 - 30-04 1000.- pr.mnd. + strøm
4: DØGNLEIE/DAY RENT  DAGER / DAYS   150.- pr.mnd. + strøm

PENGENE LEGGES I KONVOLUTT SOM LIGGER I DEN GRÅ POSTKASSEN MIDT PÅ PIRET.  
PUT THE MONEY IN THE ENVELOPES YOU WILL FIND IN THE GREY MAILBOX THAT IS LOCATED IN THE MIDDLE OF PIER. 

For langtidsleie (over 8 døgn) kontakt: 
FOR LONG-TERM RENT, PLEASE CONTACT:  Sten Ståle Sortland TLF: 41568234

For døgnleie kont. pirsjefene / For dayrent, please contact:


Pirsjefer:


Telefon nr:


Pirer:


Willy Dhal
TLF: 91 57 73 60 A-pir
Lars E. Karlsen
TLF: 9052 06 81 A1-pir
Inge O. Nilssen
TLF: 93 62 50 00 B-pir
Harald Dahl
TLF: 97 08 90 45 C-pir
Asle Nilsen  TLF: 90 23 56 99 D-pir
Kurt Knudsen  TLF: 97 95 48 63 E-pir
   

Se egen informasjon når det gjelder medlemsavgift, serviceavgift, døgnleie, månedsleie og utleie av klubbhus.